Etický přístup k přírodě 2

Víte, že denně je nutno jen pro EU pokácet přes  250 000 stromů na výrobu toaletního papíru?

Kupujte NEBĚLENÝ A NEBARVENÝ RECYKLOVANÝ TOALETNÍ PAPÍR! My ho kupujeme. Stejně tak jako recyklované papírové utěrky a kapesníky.

Čemu je dále fajn věnovat při nákupu těchto věcí pozornost:

  • má výrobek ekoznačku? (ekoznačka garantuje nízkou spotřebu energie při výrobě, nízké emise toxických a znečišťujících látek do vody a vzduchu, vylučuje použití nebezpečných chemických látek, výrobek s ekoznačkou nesmí být parfémován)

Český výrobce toaletního papíru s certifikací ekologicky šetrný výrobek a EU ecolabel (platný pro Evropskou unii) od Ministerstva životního prostředí je např. společnost CEREPA a.s. Podívejte se na www.cerepa.cz. Utírejme si pozadí šetrněji k životnímu prostředí :)!